Biuletyn Informacji Publicznej  Krajeńskiego Parku Krajobraz.  krajenskiparkkrajobrazowy.lua.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2016-05-09 15:05:57

Dodanie informacji do działu:
Uchwała w sprawie KPK

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-09 15:05
Uchwała Nr X/229/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wraz z za  więcej >
2016-05-09 14:58:13

Dodanie informacji do działu:
Regulamin Organizacyjny

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-09 14:58
Aktualny Regulamin Organizacyjny Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego został wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2014
Dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobra  więcej >
2016-05-09 14:54:50

Dodanie informacji do działu:
Uchwała w sprawie KPK

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-09 14:54
Uchwała w sprawie KPK
  więcej >
2016-05-09 14:47:43

Dodanie informacji do działu:
Statut

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-09 14:47
Statut Krajeńskiego Parku Kra
  więcej >
2016-05-09 14:34:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Akty prawne

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-11 10:02
Krajeński Park Krajobrazowy działa na podstawie: 1)
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2015 r., poz.1392, z  więcej >
2016-05-09 14:33:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Akty prawne

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-11 10:02
Krajeński Park Krajobrazowy działa na podstawie: 1) ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2015 r., poz.1392, z   więcej >
2016-05-09 14:22:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:38
Pracownicy:
Renata Pasińska - p.o. głównego księgowego mgr
Grażyna Witczak - główny specjalista ds.
dydaktycznych, promocji i turystyki, mgr   więcej >
2016-05-09 14:17:55

Dodanie informacji do działu:
Rada Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-09 14:17
Skład Rady Krajeńskiego Park
Przewodniczący: 1. Kannenberg
Krzysztof  Wiceprzewodniczący: 1. Tadych
Jarosław  2. Popowski Leszek  Pozostali c  więcej >
2016-04-12 12:56:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:38
Pracownicy:
mgr Grażyna Witczak - główny specjalista ds.
dydaktycznych, promocji i turystyki, mgr inż. Mirosław
Łebek - kierownik zespołu ds. ochron  więcej >
2016-04-12 12:56:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:37
Dyrektor:
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz  więcej >
2016-04-12 12:53:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:37
Dyrektor
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz  więcej >
2016-04-12 12:52:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:38
Pracownicy
mgr Grażyna Witczak - główny specjalista ds.
dydaktycznych, promocji i turystyki, mgr inż. Mirosław
Łebek - kierownik zespołu ds. ochron  więcej >
2016-04-12 12:47:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:37
Dyrektor
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz  więcej >
2016-04-12 11:30:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Poglądowa mapa KPK

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:33
  więcej >
2016-04-12 11:23:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Zakazy obowiązujące na terenie KPK

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:34
Na obszaze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zakazuje
się: 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumi  więcej >
2016-04-12 11:00:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Szlaki turystyczne

Mirosław Łebek
autor: źródło: PLAN OCHRONY KPK
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-11 10:18
1. Szlak Więcborski (czarny) Trasa zaczyna się sprzed
dworca PKP w Więcborku. Dalej prowadzi wzdłuż rynny Jez.
Więcborskiego (na wsch. od. miast  więcej >
2016-04-12 10:58:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogólna charakterystyka Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:30
Ogólna charakterystyka Parku
Krajeński Park krajobrazowy jest najmłodszym, a zarazem
największym parkiem krajobrazowym województwa
kujawsko-pomorskiego. Został utworzon  więcej >
2016-04-12 10:56:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogólna charakterystyka Parku

Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:30
Ogólna charakterystyka Parku
Krajeński Park krajobrazowy jest najmłodszym, a zarazem
największym parkiem krajobrazowym województwa
kujawsko-pomorskiego. Został utworzon  więcej >
2016-04-11 14:54:40

Dodanie informacji do działu:
Informacje bieżące

Mirosław Łebek
autor: Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-11 14:54
Godziny pracy biura Krajeński
Biuro Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest czynne we
wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel
oraz dni ustawowo wolnych od pracy  więcej >
2016-04-11 14:30:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Mirosław Łebek
autor: Mirosław Łebek
Informację dodano do Biuletynu 2012-12-07 09:00
Organem prowadzącym dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 747
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>