Ogólna charakterystyka Parku
Ogólna charakterystyka Parku
Ogólna charakterystyka Parku  

Krajeński Park krajobrazowy jest najmłodszym, a zarazem największym parkiem krajobrazowym województwa kujawsko-pomorskiego. Został utworzony 17 sierpnia 1998 roku rozporządzeniem nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego (Dz.U. Woj. Bydgoskiego Nr 61, poz. 344) w celu zachowania unikalnego środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych charakterystycznych dla Pojezierza Krajeńskiego. Aktualna łączna powierzchnia Parku wynosi 74 985,60 ha i obejmuje obszar w granicach administracyjnych 6 gmin: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Mrocza, Kęsowo w powiatach: sępoleńskim, nakielskim oraz tucholskim. Powierzchnia KPK w rozbiciu na kategorie użytkowania przedstawia się następująco:


- grunty uprawiane rolniczo 66%


- powierzchnia leśna 27%


- powierzchnia wód 3,5%


- powierzchnia pozostałych gruntów 3,5%


Krajobraz Parku jest typowo pojezierny, rzeźba tego terenu jest związana ze zlodowaceniem bałtyckim, zachowały się tu liczne formy morfologiczne jak: kemy, ozy, drumliny oraz moreny czołowe i denne. Wśród licznych form polodowcowych znajduje się najwyższe wzniesienie w KPK i jednocześnie najwyższy punkt województwa kujawsko-pomorskiego tzw. Czarna Góra w Górach Obkaskich licząca 189 m n.p.m.


Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego występuje ok. 100 jezior. Największe z nich to Jezioro Więcborskie, którego powierzchnia oscyluje w granicach 200 ha. Bierze tu swój początek 12 rzek ze źródeł z krystalicznie czystą wodą. Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego urzeka 5 rezerwatów przyrody oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy.


Lasy są bardzo zróżnicowane, zachowały się tu prawie wszystkie zbiorowiska leśne. Urozmaicona rzeźba terenu oraz warunki siedliskowe wpływają na bogactwo i różnorodność fauny i flory oraz sprawiają, że teren Krajeńskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością i cennymi walorami przyrodniczymi, zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania i poznawania tego atrakcyjnego oraz malowniczego terenu. Lasy KPK obfitują także w liczne gatunki grzybów oraz zwierzyny łownej. Można w nich spotkać jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, a także zające, kuropatwy czy bażanty. Uzupełnieniem urokliwego krajobrazu Parku są zabytki kultury historycznej m.in. dworki, zespoły pałacowo-parkowe, budynki sakralne, które można podziwiać przemierzając szlaki piesze i ścieżki rowerowe.

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:30:25 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:58:09.
Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:30:25
Data modyfikacji: 2016-04-12 10:58:09
Opublikowane przez: Mirosław Łebek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
Kierownik Jednostki
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (052) 389 64 85
Fax: (052) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl