Projekty
Projekty
Projekty zrealizowane przez Krajeński Park
Krajobrazowy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego W K-P na lata 2007-2013

W ramach RPO W K-P na lata 2007-2013 Krajeński Park Krajobrazowy zrealizował dwa projekty tj:


Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej w Krajeńskim Parku Krajobrazowym


Poprzez realizację projektu wyposażono salkę edukacyjną udostępnioną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na potrzeby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w budynku przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie, które również wykonano to zakup i posadowienie 14 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK. Tablice o wymiarach 2 m x 1,6 m zostały rozmieszczone w obrębie miejsc często uczęszczanych przez turystów i mieszkańców na terenie każdej z gmin wchodzących w skład Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Projekt został współfinansowany w 70% z EFRR. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły 146 277,40 zł w tym dofinansowanie z EFRR 102 394,18 zł.


Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze


Poprzez realizację projektu wykonano i posadowiono 3 wieże widokowe wyposażone w sprzęt optyczny, ponadto posadowiono tablice graniczne przy głównych drogach dojazdowych do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowano i wydano przewodnik turystyczny w nakładzie 1000 szt. Projekt został współfinansowany w 60% z EFRR. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły 267 677,46 zł w tym dofinansowanie z EFRR 160 606,47 zł.

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:39:57 | Data modyfikacji: 2016-05-11 11:46:51.
Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:39:57
Data modyfikacji: 2016-05-11 11:46:51
Opublikowane przez: Mirosław Łebek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
Kierownik Jednostki
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (052) 389 64 85
Fax: (052) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl