Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajeński Park Krajobrazowy, z siedzibą przy ul. Pocztowej 2 w Więcborku, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Wojtkowiaka
adres poczty elektronicznej: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl
tel. / fax: 52 389 64 85
ePUAP: /kpkpark/skrytka

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: iod@anars.pl
Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2020-12-21 10:14:38.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 
 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.pdf

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2021-04-01 08:30:03.
Data wprowadzenia: 2021-04-01 08:30:03
Opublikowane przez: Mirosław Łebek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
Kierownik Jednostki
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (052) 389 64 85
Fax: (052) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl