Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe
Zapytanie SW - anulowano 

Zap. sw.pdf

Z. 1.pdf

Z. 2.pdf

Z. 3.pdf

 

Opublikowane przez: Krajeński Park Krajobrazowy | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:24:05 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:14:24.
Zapytanie PROJ. DOK. TECH. - anulowano 

Zap. proj. dok. tech..pdf

Za. 1.pdf

Za. 2.pdf

Za. 3.pdf

Za. 4.pdf

 

Opublikowane przez: Krajeński Park Krajobrazowy | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:38:43 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:14:39.
Anulowane postępowania dotyczące zapytań
ofertowych z dnia 05.04.2017 r. 

Krajeński Park Krajobrazowy uprzejmie informuje, że zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich z dnia 05.04.2017 r. oraz zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej, projektu i pozwolenia na budowę z dnia 05.04.2017 r. dla projektu pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego", zostają anulowane z przyczyn formalnych.

 

Opublikowane przez: Krajeński Park Krajobrazowy | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:49:16 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:14:39.
Zapytanie - s. wyk., wn. 06.04.17 

Zapyt. ofert. SW.pdf

z.1.pdf

z.2.pdf

z.3.pdf

 

Opublikowane przez: Krajeński Park Krajobrazowy | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:06:55 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:10:07.
Zapytanie - dok. proj.-koszt., pozw. na bud.
06.04.17 

Zapyt. ofert. dok. tech., pozw. na bud..pdf

za.1.pdf

za.2.pdf

za.3.pdf

za.4.pdf

 

Opublikowane przez: Krajeński Park Krajobrazowy | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:18:30 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:22:35.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
przygotowanie doumentacji techniczno-kosztorysowej
oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pozw. na bud..pdf

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2017-04-18 13:46:58 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:22:35.
Informacja o wyborze oferty - SW, wniosek 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SW, wniosek.pdf

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:52:30 | Data modyfikacji: 2017-04-06 15:22:35.
Zapytanie - przyg. i org. post. przetar. -
anulowano 

Zapyt. przyg. i org. post. przet..pdf

ZZał 1..pdf

ZZał 2...pdf

ZZał 3..pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:11:18 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:26:31.
Anulowanie postępowania dotyczącego zapytania
ofertowego z dnia 06.09.2018 r. 

Krajeński Park Krajobrazowy uprzejmie informuje, że zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowania, organizacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z dnia 06.09.2018 r. dla projektu pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrofniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zostaje anulowane z przyczyn formalnych.

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:31:27 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:26:31.
Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2019 r. nadz.
inwest. 

Zapytanie ofertowe - nadz. inwest..pdf

Załącznik nr 1 - zakres rzeczowy.pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

Załacznik nr 3 - projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:22:43 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:26:31.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór inwestorski.pdf

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:43:28 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:26:31.
KPK_ZAP_OFE_WYPOS_OŚR_EDU_PRZYR 

W związku z realizacją projektu pn."Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" proszę o przedstawienie oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie Sali edukacyjnej, zakup sprzętu audio-video. W załącznikach szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty.

KPK_ZAP_OFE_UTW_OŚR_EDU - zap. ofe..pdf

KPK_ZAP_OFE_UTW_OŚR_EDU - zał. 1_formularz.pdf

KPK_ZAP_OFE_UTW_OŚR_EDU - zał. 2_specyfikacja.pdf

KPK_ZAP_OFE_UTW_OŚR_EDU - zał. 3 projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2020-04-20 09:23:00 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:26:31.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie.pdf

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2020-04-23 15:51:23 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:26:31.
Data wprowadzenia: 2020-04-23 15:51:23
Opublikowane przez: Mirosław Łebek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
Kierownik Jednostki
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (052) 389 64 85
Fax: (052) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl